Vanwege het grote aantal pakketten ondervinden de koeriers vertragingen bij sommige leveringen. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak.

Privacy

 

Privacybeleid

De vennootschap Compulsi Ltd, ID: 205034841, gevestigd in Bulgarije, Straat Jordan Stubel 11A, Sofia 1700, ("MyTrendyLady"), exploitant van de internetwinkel nl.mytrendylady.com, verklaart dat alle persoonsgegevens (verder tevens "gegevens") als strikt vertrouwelijk worden behandeld en dat ze worden behandeld in overeenstemming met de geldige wettelijke bepalingen op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens.

De veiligheid van uw persoonsgegevens is voor ons essentieel. Daarom besteden wij de nodige aandacht aan de persoonsgegevens en de bescherming daarvan. In dit Privacybeleid ("Principes"), willen wij u erover informeren welke persoonsgegevens wij over u verzamelen en op welke wijze we ze verder gebruiken.

 

1.   Persoonsgegevens en de verwerking ervan

1.1.  Categorieën persoonsgegevens

Wij verzamelen verschillende gegevens, afhankelijk van welke van onze diensten u gebruikt.

Als u bij ons koopt, verzamelen wij:

 - Uw naam en contactgegevens. Uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, factureringsadres, telefoonnummer, bankgegevens

 - Demografische gegevens. Gegevens over uw geslacht, geboortedatum, land en voorkeurstaal.

 - Gegevens die ontstaan zijn uit de duur van de overeenkomst – de aangekochte producten, het klantensegment, de omvang van de verleende diensten

Als u een account hebt, verzamelen wij:

 - Uw naam en contactgegevens. Uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, factureringsadres, telefoonnummer, bankgegevens.

 - Demografische gegevens. Gegevens over uw geslacht, land en uw voorkeurstaal, uw geboortedatum.

 - Gebruikersnamen en wachtwoorden. We hebben geen toegang tot uw daadwerkelijke wachtwoord.

Als u marketingberichten van ons afneemt, verzamelen wij:

 - Naam en contactgegevens – emailadres en voornaam.

 - Demografische gegevens – land, en gegeven over uw geslacht.

Daarnaast verwerken wij de volgende persoonlijke gegevens:

 - Gegeven die voortvloeien uit de communicatie tussen MyTrendyLady en de klant

 - Registraties van uw gedrag op de websites die beheerd worden door de vennootschap MyTrendyLady

 

1.2. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens:

Verlening van diensten en verbetering daarvan. Om de aangeboden diensten te kunnen verlenen en ze naar uw tevredenheid te laten functioneren, verwerken we uw persoonsgegevens. Concreet omvat dit:

 - De verwerking van uw bestelling van artikelen of diensten, via onze website. De juridische reden is gelegen in de noodzaak om te voldoen aan de koopovereenkomst, of de overeenkomst voor de account en bij geselecteerde gegevens om te kunnen voldoen aan de juridische verplichting (bijv. boekhoudkundige documenten).

 - Kennisgeving van de beschikbaarheid van artikelen. In het geval dat u de beschikbaarheid van een artikel aanvraagt, zullen wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken.

 - Voor het waarborgen van de klantenservice en het verhelpen van eventuele problemen bij het voldoen aan de koopovereenkomst of de account overeenkomst verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de noodzakelijke naleving van deze overeenkomsten.

 - Communicatie. We gebruiken de verzamelde gegevens om te communicatie met u en een individuele aanpassing mogelijk te maken. We kunnen bijvoorbeeld telefonisch, per email, in de applicatie of in een andere vorm contact met u opnemen om u eraan te helpen herinneren dat u artikelen in het online winkelmandje heeft, om u te helpen bij de voltooiing van uw bestelling, u de actuele status van uw verzoek, bestelling of reclamatie te vermelden of om daarover meer informatie van u te verkrijgen, of om u ervan te informeren dat u een actie dient te verrichten die noodzakelijk is voor het behoud van de actieve status van uw account. Als u een account hebt, verwerken wij gegevens voor dit doel om te kunnen voldoen aan de overeenkomst van de account. Als u bij ons als niet-lid winkelt, verwerken wij deze gegevens vanwege ons rechtmatig belang dat ligt in de rechtmatige belangen van MyTrendyLady, zoals hierboven is beschreven.

 - Verbetering van de diensten. We gebruiken de gegevens voor de voortdurende verbetering van onze diensten en systemen, met inbegrip van toevoeging van nieuwe functies en tegelijkertijd met het doel van weloverwogen beslissingen met behulp van statistische analyses en business intelligence, en dat alles gebaseerd op ons rechtmatige belang dat voortvloeit uit de vrijheid van onderneming en dat gelegen is in de verbetering van de verleende diensten ten behoeven van ons succes in de economische concurrentie. We gebruiken uw persoonsgegevens in anonieme vorm om voldoende bescherming van uw rechten en belangen te kunnen bieden.

Bescherming, veiligheid en de oplossing van conflicten. We kunnen de gegevens ook verwerken op grond van ons rechtmatig belang dat gelegen is in de bescherming en de veiligheid van onze systemen en onze klanten, het opsporen en voorkomen van fraude, het oplossen van geschillen en de realisering van onze overeenkomstenop basis van ons rechtmatige belang.

Marketingaanbiedingen.

 - Nieuwsbrief naar uw e-mailadres (commerciële communicatie). Wij sturen u commerciële communicatie met betrekking tot soortgelijke producten als u hebt aangekocht. Deze commerciële communicatie kunt u altijd weigeren via een afmelding link, die u in elk mailbericht vindt. Als u wilt afmelden, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met onze klantenservice of met de medewerker voor de bescherming van persoonsgegevens. Als u zich afmeldt voor de afname van commerciële mededelingen, zullen wij verder niet meer elektronisch contact opnemen met deze doeleinden. We zullen daar opnieuw gebruik van maken als u zich opnieuw registreert of er uitdrukkelijk om vraagt. 

Wij Compulsi Ltd gebruiken uw e-mailadres dat wij in het kader van uw aankoop hebben verkregen na uw aankoop om u te informeren over eigen gelijksoortige producten. U kunt zich hiertegen verzetten door contact met ons op te nemen of door de afmeldoptie te gebruiken die in onze communicatie wordt aangeboden. Uw emailadres wordt niet aan derden verstrekt. 

 - De marketingaanbiedingen die u getoond worden, kunnen worden geselecteerd op basis van de informatie die wij in de loop van de tijd hebben verzameld in de vorm van contactgegevens, demografische gegevens, favoriete artikelen en gegevens over het gebruik van onze producten en websites (cookies, IP-adressen, gegevens die door uw browser verschaft zijn, klikgegevens, weergegeven commerciële mededelingen, bekeken producten). We voeren geen volledig geautomatiseerde verwerking uit die voor u juridische gevolgen zou hebben.

 - Als u een account hebt, verwerken wij gegevens voor dit doel om te kunnen voldoen aan de overeenkomst van de account. Als u bij ons als niet-lid winkelt, verwerken wij deze gegevens op grond van ons rechtmatig belang dat gelegen is de rechtmatige conventionele marketing.

 - Als u geen klant van ons bent, verwerken wij uw gegevens op basis van uw instemming.

 - U hebt het recht om op elk gewenst moment en kosteloos bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking. Contactgegevens worden verstrekt aan het einde van dit document.

Verwerking van cookies van websites beheerd door de vennootschap MyTrendyLady

 - In het geval dat u uw browser het gebruik van cookies hebt toegestaan, verwerken we registraties over uw gedrag via cookies die op onze website beheerd door de vennootschap MyTrendyLady zijn geplaatst, en dat het doel om een beter verkeer van de website van MyTrendyLady te kunnen verzorgen en ten behoeve van internetreclame van de vennootschap MyTrendyLady. Meer informatie vindt u in een apart hoofdstuk van dit document.

 

1.3.  Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Uw persoonlijke informatie zal worden doorgegeven aan derden of anderszins worden bemiddeld, als dat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de koopovereenkomst en de overeenkomst voor de account, op basis van rechtmatig belang of als u er van tevoren uw toestemming voor gegeven heeft.

 - aan gelieerde bedrijven en verwerkers op basis van het voldoen aan de koopovereenkomst of de overeenkomst voor de account ten behoeve van interne processen en procedures

 - aan bedrijven die creditcards uitgeven, verleners van betaaldiensten met het doel om betalingen te verwerken en aan banken op basis van uw bestelling, om te kunnen voldoen aan de koopovereenkomst

 - aan vervoerders om de door u bestelde producten of diensten te kunnen leveren en klachten op te lossen, inclusief het opzeggen van de overeenkomst

 - aan andere dienstverleners en derden die betrokken zijn bij de verwerking van data;

 - aan derden, bijv. aan de eerste vertegenwoordigers, aan rechtbanken voor de invordering of de sluiting van welke overeenkomst met u dan ook;

 - aan overheidsinstanties (bijvoorbeeld de politie)

 - aan derden die onderzoeken onder de klanten verrichten

Als een derde partij gebruik maakt van de gegevens in het kader van hun rechtmatige belang, draagt de verwerker geen enkele aansprakelijkheid voor deze verwerking. Deze verwerking wordt beheerst door de principes van de verwerking van persoonsgegevens van de betrokken bedrijven en personen.

 

2.   Кlantaccount en aankoop zonder registratie

In het kader van het contract met de account maken wij een klantaccount aan die met een wachtwoord beveiligd is. Binnen uw klantaccount krijgt u rechtstreeks toegang tot uw gegevens, inclusief bewerking, zodat u zowel uw voltooide als onvolledige bestelling kunt bekijken en de toezending van de nieuwsbrief kunt bewerken. Via de klantaccount kunt u ook uw persoonsgegevens en de toezending van de nieuwsbrief beheren.

Als u voor de realisatie van de aankoop geen klantaccount wilt aanmaken, kunt u in onze e-shop ook zonder registratie winkelen, d.w.z. als een niet-lid.

U hebt het recht om de overeenkomst over de account op te zeggen overeenkomstig de relevante handelsvoorwaarden.

 

3.   Beveiliging van persoonsgegevens en de bewaarperiode

3.1.  Beveiliging van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens ontvangen wij in gecodeerde vorm. We gebruiken het coderingssysteem SSL (secure socket layer). We beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies en vernietiging van uw gegevens, toegang tot uw gegevens door onbevoegden, wijziging of verspreiding hiervan.

Onze processors hebben het bewijs dat hun systemen voldoen aan Verordening GDPR.

Toegang tot uw klantenaccount is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. In dit verband zouden wij u erop willen wijzen dat het noodzakelijk is dat u uw toegangsgegevens niet met derden deelt en dat u na voltooiing van uw activiteiten binnen uw klantaccount altijd het venster van uw webbrowser sluit, voornamelijk als u uw computer samen met andere gebruikers gebruikt. MyTrendyLady aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het misbruik van de gebruikte wachtwoorden, tenzij deze situatie direct door MyTrendyLady veroorzaakt is.

 

3.2.  Verwerkingstijd

We verwerken en bewaren persoonsgegevens

 - voor de periode die strikt noodzakelijk is om alle rechten uit te oefenen en aan alle plichten te voldoen die voortvloeien uit de koopovereenkomst, d.w.z. voor de periode van bestelling en de garantieperiode

 - 1 jaar na afloop van de garantieperiode voor de oplossing van potentiële geschillen

 - gedurende de periode, waarin MyTrendyLady verplicht is als beheerder om ze te bewaren volgens de algemeen bindende wettelijke bepalingen. De boekhoudkundige documenten, bijvoorbeeld de facturen die zijn uitgegeven door MyTrendyLady, worden gearchiveerd in overeenstemming met de wet gedurende een periode van 10 jaar vanaf hun uitgifte.

 - De toestemming voor de beschikbaarheid van de goederen blijft geldig gedurende de tijd van verzending van de informatie over de beschikbaarheid, maar niet langer dan gedurende een periode van 1 jaar of tot intrekking ervan.

 - De instemming met de marketingaanbiedingen is geldig voor een periode van 4 jaar of tot intrekking ervan

In de overige gevallen vloeit de verwerkingstijd voort uit het doel van de verwerking of is deze tijd onderhevig aan de wettelijke voorschriften op het gebied van bescherming van de persoonsgegevens.

 

4.   Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; 

Conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te eisen;

Conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of
- voor het doen gelden, het uitoefenen of het
verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;

Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
- u de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;

Conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Als wij uw persoonlijke informatie verwerken, kunt u op elk willekeurig moment gratis informatie aanvragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u vermoedt dat wij de verwerking van de persoonsgegevens verrichten in strijd met de bescherming van uw persoonlijke gegevens en de wettelijke voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens, dan kunt u verzoeken om uitleg, verlangen dat wij de ontstane toestand herstellen, en kunt u om een verklaring vragen en de situatie te herstellen, aanvullingen te doen, de persoonsgegevens te vernietigen of te blokkeren.

U hebt ook het recht om u te allen tijde met uw verzoek te wenden tot een medewerker voor bescherming van de persoonsgegevens of tot de Autoriteit Persoonsgegevens: dpo@mytrendylady.com

Heeft u vragen, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons colofon.

Uw toestemming met de verwerking van de persoonsgegevens kunt u op elke willekeurig tijdstip intrekken. Als u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt, zullen uw persoonsgegevens worden gewist of gediagnostiseerd; dat geldt echter niet voor de persoonsgegevens die MyTrendyLady nodig heeft om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de verwerking van al ingediende bestellingen) of voor de bescherming van de rechtmatige belangen van het bedrijf. Er is ook sprake van vernietiging van de persoonsgegevens, als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het vastgestelde doel of als de opslag van uw gegevens ontoelaatbaar zijn op grond van ander door de wet vastgestelde redenen.

 

5.   Websites

5.1.  Cookies-bestanden

Onze website maakt gebruik van zog. cookies, zodat ons aanbod voor u relevant, interessant en gebruiksvriendelijk is. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer, smartphone of ander apparaat, en die in uw webbrowser worden gebruikt. Meer informatie over cookies kunt u hier vinden. We gebruiken cookies bijv. voor:

 - voor de juiste functionaliteit van het winkelwagentje om uw bestelling zo eenvoudig mogelijk te voltooien

 - om uw login-gegevens te onthouden, zodat u ze niet herhaaldelijk in hoeft te voeren

 - voor de beste aanpassing van onze website aan uw wensen dankzij het bijhouden van de bezoekfrequentie, uw beweging op de site en de gebruikmaking van functies

 - de constatering van informatie over het bekijken van reclames, zodat we geen reclame voor artikelen vertonen, waar u geen belangstelling voor toont

Sommige cookies kunnen informatie verzamelen die vervolgens gebruikt worden door derden en die bijv. direct onze reclameactiviteiten ondersteunen (zog. "third party cookies"). Informatie over aangekochte producten op onze site kan bijvoorbeeld worden weergegeven bij een reclamebureau in het kader van de weergave en aanpassing van reclamebanners op het internet op de aan u getoonde websites. U kunt volgens deze gegevens echter niet worden geïdentificeerd.

 

5.2.  Het gebruik van cookie bestanden

De cookies die worden gebruikt op onze site kunnen worden onderverdeeld in twee basistypen. De zog. kortdurende „session cookies“ worden meteen verwijderd, zodra u het bezoek aan onze website staakt. De zog. "persistent cookies" blijven veel langer op uw apparaat opgeslagen, of blijven opgeslagen totdat u ze handmatig verwijdert (de tijd van persisteren van de cookies op uw apparaat is afhankelijk van de instelling van de cookie zelf en van de instellingen van uw browser).

Een cookie kan ook worden ingedeeld volgens hun functionaliteit bij:

 - analytische cookies, die ons helpen om het gebruikerscomfort van onze website te vergroten doordat we begrijpen hoe de gebruikers er gebruik van maken

 - conversiecookies, die ons de mogelijkheid geven om de capaciteit van verschillende verkoopkanalen te analyseren

 - tracking cookies (controlecookies) die in combinatie met de conversiecookies helpen bij de analyse van de capaciteit van de verschillende verkoopkanalen

 - remarketing cookies, die we gebruiken voor de personalisering van het reclamecontent en de correctie instelling daarvan

 - essentiële cookies die belangrijk zijn voor de basisfunctionaliteit van de website

 

5.3.  Cookie bestanden weigeren

De instelling van het gebruik van cookie bestanden is onderdeel van uw internetbrowser. De meeste browsers accepteren cookies in de standaardinstelling automatisch. Cookie bestanden kunt u met uw webbrowser weigeren of de acceptatie ervan beperken tot door u geselecteerde typen.

Informatie over browsers en over de wijze van instelling van de voorkeuren voor cookie bestanden kunt u op de volgende websites of in de documentatie van de internetbrowsers vinden

 

Chrome 

Firefox 

Internet Explorer 

Safari

Android

 

Een effectief hulpmiddel voor het beheer van cookies is tevens beschikbaar op de website http://www.youronlinechoices.com/nl/

 

5.4.  Koppelingen

Onze website bevat links naar andere websites die praktisch zijn en informatie verschaffen. We wijzen erop dat deze websites het eigendom kunnen zijn en geëxploiteerd kunnen worden door andere bedrijven en organisaties en andere principes van beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens hanteren. Ons bedrijf heeft geen enkele controle en accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor informatie, materiaal, producten of diensten die de inhoud vormen of die toegankelijk zijn via deze websites.

 

Integratie en gebruik van eKomi

We maken gebruik van het onafhankelijke beoodelingsplatform eKomi (eKomi Ltd. Markgrafenstr. 11, 10969 Berlijn, Duitsland). We willen onszelf en onze service voortdurend verbeteren en hebben om die reden gekozen voor een dergelijke oplossing. 

Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod.

Dienovereenkomstig kunnen we onze beoordelingsuitnodigingen niet individueel controleren c.q. beïnvloeden. Dit is de enige manier om volledig onafhankelijke en niet beïnvloede klantbeoordelingen voor onze onderneming en diensten te garanderen. 

De data die wordt doorgegeven aan eKomi zal door eKomi zelf gebruikt worden of worden doorgespeeld aan derde partijen met als doel het dienen van het contract. Het indienen van een beoordeling is voor u als klant kostenloos. Door het indienen van een beoordeling c.q. het geven van feedback gaat u akkoord met de huidige communicatie regels van eKomi.

Voor vragen met betrekking tot het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonlijke informatie, de bekendmaking, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens of het intrekken van de verleende toestemming, neem dan contact met ons.

 

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.

 

6.   Neem contact met ons op

In het geval van vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit beleid, aarzel dan niet om contact met ons via het emailadres dpo@mytrendylady.com

 

Compulsi Ltd,
Straat Jordan Stubel 11А, 
Sofia 1700,
Bulgarie

Klantenservice: office@mytrendylady.com

 

7.   Doeltreffendheid

Dit privacybeleid is geldig vanaf 21.5.2018