Vanwege het grote aantal pakketten ondervinden de koeriers vertragingen bij sommige leveringen. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak.

Algemene Voorwaarden

 

Maatschappij bijzonderheden:

Deze website wordt beheerd door Compulsi Ltd.

Wij zijn geregistreerd bij het nationale handelsregister in Bulgarije onder ondernemingsnummer 205034841 en bij onze maatschappelijke zetel:

Straat Jordan Stubel 11А, 
Sofia, Bulgarije
1700 

Dit is ook ons belangrijkste handelsadres.

U kunt contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres en op de volgende manieren:
E-mailadres: office@mytrendylady.com

Ons BTW-nummer is BG 205034841 (http://ec.europa.eu/taxation_customs/)

 

Agemene voorwaarden:

De toegang en gebruik van deze website en alle hier aangebodene producten en services (hierna genoemd Services) vallen onder de volgende regels, richtlijnen en aantekeningen (Voorwaarden). Met het gebruik van de Services u gaat akkoord met de Voorwaarden. We reserveren onze recht om te kunnen deze voorwaarden soms veranderen. Aub, deze site regelmatig checken om te kunnen op de hoogte over alle veranderingen van de Voorwaarden zijn. Gaat u met de veranderingen niet mee akkoord, we adviseren dat u onmiddelijk deze site met gebruiken stoppen. Alle veranderingen na dat uw order gedaan is, beivloeden uw order niet. Dat is, tenzij dat we niet wettelijk verplicht zijn om deze veranderingen aan te maken.

We reserveren ons recht om zonder vroeger aankondiging een bepaalde service te veranderen of beeindigen. We zijn niet aansprakelijk in geval dat onze website soms of altijd niet togankelijk is. Af en toe de toegang tot sommige of alle secties van de website kunt gelimiteerd worden.

We willen uw aandacht op onze orderingspolitiek volgens de Voorwaarden en confidentialiteitspolitiek aantrekken. Bent u onder 16 jaar oud, moet u uw ouders of hoeder over deze confidentialiteitspolitiek informeren voor dat u deze website of sommige door deze site aangebodene services registreert en gebruikt. We reserveren ons recht om orders alleen van klanten over 18 jaar oud te accepteren.

 

Registatie:

Om sommige van de componenten en services van deze website te kunnen gebruiken, moet u zich registreren (tenzij u de “winkelen als gast” optie gebruikt). Wanneer u zich registreert of de “winkelen als gast” optie gebruikt, moet u altijd ware, precieze, actuele en veelomvattende informatie geven. Wilt u een deel van uw registratieinformatie veranderen, informeer ons aub via e-mail en actualiseer uw MyTrendyLady account. We reserveren ons recht de registratiecondities te veranderen.

 

Koopvoorwaarden:

U dient uw persoonlijke gegevens verschaffen om op deze website te kunnen winkelen. Klanten moeten hun actuele naam, telefoonnummer, e-mail en verdere nodige informatie in de registratieformulier inschrijven. Bovendien bij het stellen van orders moet u de betalingsinformatie invullen – u moet vernoemen en garanderen dat deze informatie echt en accuraat is en ook confirmeren dat u de persoon bent, die geautoriseerd is deze betaling uit te voeren.

De website is enkel toegankelijk voor klanten, die de Koopvoorwaarden van MyTrendyLady.com voldoen, een bankrekening of een geldige kredietkaart hebben, uitgegeven door een bank, die voor MyTrendyLady.com acceptabel en van toepassing is, en autoriseert MyTrendyLady.com de nodige bedraden voor de betaling van uw totale rekening voor de gekozene producten uit te halen.

 

Orders:

Alle bestellingen zijn onderworpen aan goedkeuring en beschikbaarheid. MyTrendyLady.com biedt producten aan, die zijn beschikbaar en klaar voor verzending bij ons distributiecentrum. Soms gebeurt het toch dat een bepaald product onbeschikbaar is, en aangezien dat onze website heeft een beetje tijd nodig om te actualiseren, kan het ook voorkomen dat dit bepaald product onbeschikbaar is bij de laatste stap van uw order.

Aub, houd er rekening mee, dat de producten in uw winkelwagen zijn niet gereserveerd en kunnen door anderen gekocht worden.

 

Prijspolitiek:

De prijzen vertoond op de website zijn in EUR met de respectieve voor elke land BTW inbegrepen. De prijzen worden in het begin van elke seizoen gezet op de basis van de actuele wisselkoersen. Deze prijzen kunnen veranderen als de respectieve wisselkoers fluctueert.

Er zitten invoerrechten en douanebelastingen in sommige landen buiten de EU. Voor dat u een order vastlegt we raden u aan de locale douane te contacteren en informatie over de belastingen te krijgen. Als uw kredietkaart werkt niet in EUR, GBP of USD, de definitieve prijs wordt volgens de actuele wisselkoers op de datum van de transactie gecalculeerd.

 

Orders accepteren:

Zodra uw keuze is gemaakt en uw order opgestuurd, krijgt u een e-mail. Deze e-mail is geen goedkeuring van uw order, maar enkel een confirmatie dat we hebben uw order ontvangen. Het sturen van de kooporder is enkel een stap naar het sluiten van een verkoopovereenkomst. Om de order te finaliseren moet u de nodige informatie stap per stap invullen en de order versturen (op de “Send Order” knop drukken).

Tenzij geannuleerd, de order wordt goedgekeured en de overeenkomst tussen u en MyTrendyLady.com is geldig pas wanneer u een e-mail krijgt, die zegt dat de producten verzendt zijn. De taal van de overeenkomst is Engels.

We reserveren ons recht ow order te annuleren als we geen autorisatie voor de betaling krijgen, als de bestelde producten onbeschikbaar zijn, als ze niet aan onze kwaliteitsstandaarden voldoen of als u niet aan de bovengenoemde Koopvoorwaarden correspondeert.

We kunnen ook weigeren de transactie te verwerken en accepteren om welke reden dan ook, of naar ons goeddunken aan elke klant op elke moment service weigeren, onafhankelijk van de verloop van de order.

 

Orders traceren:

De status van uw order kunt u op elke moment controleren – u moet op uw MyTrendyLady.com account inloggen en op de “Order Status” knop drukken.

 

Intellectuele eigendom:

Het gebruik van deze website authoriseert u op geen kopijrechten, ontwerpen, handelsmerken en andere vormen van intellectuele eigendom en materieel belang in verband met de Inhoud (als beschreven in Inhoud hieronder). Dat begrijpt ook software, HTML en andere codes op deze website. Een dergelijke inhoud, met inbegrip van de merken en modellen van derden, zijn door de nationale Intellectuele Eigendom Wet en andere wetten en internationale overeenkomsten beschermd. U bent toegelaten deze inhoud te gebruiken alleen in geval van een uitdrukkelijke autorisatie door MyTrendyLady.com . Elke reproductie of distributie van de content is verboden en kan tot civiel-en strafrechtelijke rechtszaken leiden. Ondanks de bovengenoemde het kopiëren en het gebruik van de genoemde materialen op elke andere server, evenals hun transitie, publiceren, reproductie en distributie is ten strengste verboden. MyTrendyLady.com is enkel voor persoonlijke gbruik.

 

Inhoud:

In aanvulling op dehiervoor genoemde intellectuele eigendomsrechten, is Inhoud ook gedefinieerd als elk grafisch of foto materiaal, met inbegrip van alle rechten op afbeeldingen, geluiden, muziek, video, audio of tekst op deze website. MyTrendyLady.com probeert precieze en veelomvattende informatie op de website te verschaffen, maar een aantal fouten in de inhoud ervan zijn mogelijk. MyTrendyLady.com garandeert niet dat de functionele aspecten van de website, de inhoud of de ondersteunende server, geen virussen of andere schadelijke componenten bevatten. Wij adviseren alle internetgebruikers om een geactualiseerde antivirussoftware te gebruiken.

 

Uw activiteit (en):

U stemt ermee dat u persoonlijk aansprakelijk voor het gebruik van deze website en voor uw communicatie en activiteiten op de website bent. Als we bedenken dat u betrokken bij illegale activiteiten bent of dat u de Algemene Voorwaarden schendt kunnen wij u de toegang tot deze website tijdelijk of permanent ontzeggen.

 

Websites van derden:

Wij kunnen op deze website hyperlinks naar andere websites of bronnen insluiten, bestuurd door andere personen dan MyTrendyLady.com , waaronder adverteerders. We controleren niet alle websites die verband houden met MyTrendyLady.com en kan niet aansprakelijk worden gesteld over de inhoud en geloofwaardigheid van de pagina's op deze websites, noch zijn wij aansprakelijk voor de positionering (beschikbaarheid) van dergelijke externe websites of bronnen, direct of indirect voor de vertrouwelijkheid beleid of inhoud van deze websites, waaronder (maar niet beperkt tot) reclame, producten of andere materialen of diensten op of toegankelijk vanaf dergelijke websites, noch voor schade, verlies of schendingen veroorzaakt door of in betrekking tot het gebruik van de inhoud, producten of diensten toegankelijk vanaf dergelijke externe websites en bronnen.

 

Uw rechten:

U hebt bepaalde beschermde door de wetten rechten, die in Bulgarije zijn:

Alle producten besteld via deze website zullen van voldoende kwaliteit en geschikt voor hun bestemming zijn, en komen overeen met de beschrijving op de website (1); U heeft het recht op vervanging indien het product gebreken heeft,en in dit geval de extra verzendkosten zullen voor onze rekening zijn (2); en het recht om elk product te retourneren (zelfs als het geen gebreken heeft) binnen 30 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van het product. U hebt ook het recht op volledige terugbetaling (3).

De Algemene Voorwaarden vormen geen beperking van deze rechten. Voor meer informatie over uw rechten neemt u contact op met de lokale overheidsinstelling van consumentenbescherming.

 

Beperking van onze aansprakelijkheid:

Indien MyTrendyLady.com de Algemene Voorwaarden schendt, zal het slechts aansprakelijk zijn voor de schade die direct en onvoorwaardelijk verbonden en redelijk voorspelbaar is, als gevolg van deze schending. Wij vergoeden verliezen tot 100% van de totale waarde van de producten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade niet veroorzaakt door schending of nalatigheid namens ons, voor de indirecte schade als gevolg van de grote verliezen of voor schade die u en wij niet redelijkerwijs voorzien hebben (bijvoorbeeld het verlies van winst of baten).

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor niet nakomen van onze verplichtingen ingevolge de Algemene Voorwaarden wanneer dit niet nakomen is veroorzaakt door omstandigheden buiten onze controle.

 

Compensaties:

Op ons verzoek en wanneer nodig je bent verplicht ons volledig te compenseren, en te beschermen en te bewaken MyTrendyLady.com, zijn werknemers, directeuren, agenten, takken, licentiegevers en leveranciers van en tegen alle aansprakelijkheden, vorderingen, kosten, verliezen en schade, met inbegrip van rechtszaak belastingen, veroorzaakt door een overtreding van de Algemene Voorwaarden namens u, inclusief het gebruik van en de toegang tot deze website door derden via uw MyTrendyLady.com account en veroorzaakt door uw handelen of nalaten.

Voorbehoud van het recht te eisen: In de gevallen waarin u de Algemene Voorwaarden schendt, maar we hebben niet de opeenvolgende maatregelen ondernomen, we behouden ons recht van bescherming en actie in elke volgende overtreding op uw rekening.

 

Wetgever:

De Algemene Voorwaarden, de aard en de procedures van onze bilaterale relaties zullen geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de wetgevende macht van de Republiek Bulgarije worden, terwijl de respectieve bevoegde rechter in het land exclusieve jurisdictie in het oplossen van onopgeloste kwesties zal hebben.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.