Vanwege het grote aantal pakketten ondervinden de koeriers vertragingen bij sommige leveringen. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak.

Retourzendingen

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons [Compulsi Ltd., Yordan Stubel blvd 11A, Sofia 1700, Bulgarije, office@mytrendylady.com] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

In geval van een geannuleerde bestelling komen de verzendkosten voor rekening van de klant, tenzij het bestelde product defect, onjuist of niet correct beschreven is. Als het geretourneerde product geopend en gebruikt is op een wijze die verder gaat dan om de aard, kenmerken en werking van het bestelde product vast te stellen, behouden wij het recht om een ​​vergoeding van een deel van de oorspronkelijke aankoopprijs van het product in rekening te brengen.

Als de geleverde goederen defect zijn, per ongeluk zijn verzonden of niet overeenstemmen met de bestelde artikelen, neem dan contact met ons op: office@mytrendylady.com

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, en het werking van de goederen vast te stellen.